Analytics voor elke organisatie

De zogenaamde traditionele Business Intelligence systemen die ontwikkeld zijn in de periode vanaf 1980 tot 1990 zijn qua architectuur gebaseerd op het informatieaanbod van die tijd. 

Organisaties moeten vandaag echter snel en adequaat kunnen inspelen op de volatiele markten en moeten hierdoor hun informatievoorziening snel en wendbaar kunnen aanpassen. 

Het invullen van de alsmaar grotere behoefte aan informatie kan alleen met nieuwe Business Analytics technologie en dienstverlening. 

BI-IMPRESSIVE is een nieuwe organisatie in oprichting die zich specifiek richt op Cloud Based Business Intelligence, een specialisme die met specifieke technologie en dienstverlening kan worden ingevuld. De dienstverlening richt zich op het inrichten van Self Service BI concepten en advisering rondom migraties naar Cloud Based Business Intelligence omgevingen.